Technische Specificaties

Aanleveringsspecificaties

Hoe aanleveren?

 

Aanleveren bestanden voor digitaal printen.

 

Indien u zelf uw opmaak verzorgt, en om er voor te zorgen dat je bestelling geen vertraging oploopt, is het belangrijk dat uw bestanden druktechnisch in orde zijn.
Hoe meer uw bestand voldoet aan onze drukvereisten, des te minder verwerkingstijd en -kosten de drukvoorbereiding dit met zich meebrengt.

 

Wij prefereren PDF

 

PDF is het meest aangewezen en veiligste bestandsformaat om uw opgemaakte lay-outs aan te leveren. Je kan vrijwel vanuit elk programma exporteren of opslaan als PDF: InDesign, Illustrator, Photoshop, maar ook vanuit de minder voor de hand liggende programma’s zoals Word, Excel, Pages, PowerPoint, Coreldraw, Painter, Publisher,…

 

Om een vlotte afhandeling en timing te garanderen is het niet aangewezen om Baasimmedia originele opmaakfiles te bezorgen uit Photopaint, Paint, PowerPoint, Word, Excel, Publisher, CorelDraw, etc…

 

Geen Microsoft Office

 

Aanleveren van teksten in deze programma’s voor werken die door ons opgemaakt worden is perfect, maar….

de pakketten Word, Excel en Publisher van Microsoft zijn geen dtp-programma’s!

verloop van tekst is meer dan waarschijnlijk. Het resultaat is steeds onvoorspelbaar.

dus als je “opgemaakte” bestanden wenst aan te leveren vanuit een Officepakket : steeds PDF maken!

bij de opties om een pdf te maken steeds aanvinken dat alle lettertypes in het pdf-document meegegeven worden

Hou er rekening mee dat uw beelden waarschijnlijk laag van resolutie zijn

Voorzie je opmaak van afloop

 

Indien afbeeldingen, lijnen of kleurvlakken tot aan de rand van het papier lopen, moeten deze elementen doorlopen buiten het eindformaat.

Het aflopend gedeelte laat ons toe om het uiteindelijk drukwerk mooi na te snijden.

Voorzie steeds een afloop van minimum 3 mm rondom je netto opmaak.  Je maakt je bestand dus 6 mm groter.

Teksten en pagineringen zet je best 0,5 tot 1 cm van de rand van de netto opmaak.

 

Formaten

 

Standaardmaten

 

A0 – 1189 x 841

A1 – 841 x 594

A2 – 594 x 420

A3 – 420 x 297

A4 – 297 x 210

A5 – 210 x 148

A6 – 148 x 105

A7 – 105 x 74

BC – 85 x 55